Miałem okazję pracować z Joanną w latach 2005 — 2009, kiedy najpierw była Członkiem Zarządu, a następnie Prezesem Zarządu firmy Bankier.pl S.A. Joanna jest bardzo wszechstronnym managerem, który potrafi być, w zależności od sytuacji i potrzeby, zarówno bardzo kreatywnym strategiem jak i świetnym operacyjnie taktykiem. Jest także ekspertem z bardzo dużą wiedza merytoryczną w zakresie budowania i zarzadzania strukturami sprzedaży, zarzadzania zasobami ludzkimi oraz nietuzinkowa wiedzą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jej niewątpliwym atutem jest jej charyzma i umiejętność bycia ze „swoimi” ludźmi. Jest jednym z niewielu managerów, którzy bardzo chętnie dzielą się swoja wiedzą i doświadczeniem zdobywanym latami, którzy poszukują wśród pracowników „pereł” i wykorzystują ich potencjał z korzyścią dla nich samych i dla firmy. Jako Prezes Spółki giełdowej wykazała się trudną do opanowania umiejętnością bezkonfliktowej współpracy z przedstawicielami kluczowych udziałowców Spółki, co nie jednokrotnie wiązało się z byciem doskonałym dyplomatą. Podczas swojej pracy Joanna w bardzo sprawny sposób przeprowadziła trudny, zwłaszcza dla Spółki giełdowej poszukującej inwestora strategicznego, proces outsourcingu ważnych obszarów działania spółki —takich jak: dział finansowy, dział HR oraz dział prawny. Przeprowadzenie tego procesu miało niebagatelny wpływ na znaczącą optymalizację kosztową Spółki – co bez wątpienia miało bezpośrednie przełożenie na pozyskanie inwestora strategicznego dla Spółki w postaci firmy Naspers, będącej właścicielem Grupy Allegro w Polsce.

Piotr Pajewski
@Przewodniczący Rady Nadzorczej Bankier.pl