Joanna Kuzdak współpracowała z Funduszem MCI Management S.A. w latach 2005 — 2009 najpierw jako Członek Zarządu, a następnie jako Prezes Zarządu Spółki portfelowej Funduszu – firmy Bankier.pl S.A. Joanna jako Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing efektywnie przeprowadziła proces zmiany struktury przychodów Spółki, który przyczynił się do zajęcia przez Bankier.pl miejsca lidera wśród firm zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży produktów finansowych. Podkreślenia wymaga także fakt, iż Joanna jest managerem bardzo szybko reagującym na sytuację rynkową i podejmującą trafne decyzje biznesowe. Dzięki jej umiejętnej ocenie sytuacji i natychmiastowej reakcji na kryzys finansowy w 2008 roku Bankier.pl doprowadził do sprawnej restrukturyzacji umów zawartych z kluczowymi Partnerami handlowymi (banki, towarzystwa ubezpieczeń, domy mediowe) co wpłynęło bardzo pozytywnie na osiągane przez Spółkę wyniki, w tym na dynamikę wzrostu przychodów, która rok do roku była wyższa od średniej rynkowej dla sektora mediów. Joanna jako Prezes Zarządu Bankier.pl swoim profesjonalizmem przyczyniła się do zdobycia przez Spółkę Bankier.pl zaszczytnego 2-go miejsca w rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa Spółka Roku 2008″. Joanna jest osobą bardzo komunikatywną dzięki czemu wzorowo wywiązywała się z obowiązku utrzymywania dobrych relacji inwestorskich ze strategicznymi inwestorami Spółki, co miało duże znaczenie w procesie pozyskiwania inwestora strategicznego, który zakończył się sukcesem w czerwcu 2009 roku. Ponadto Joanna Kuzdak w latach 2010 — 2014 współpracowała z Funduszami z Grupy MCI Management S.A. realizując projekty doradcze. Jako Konsultant w projektach doradczych wykazała się dogłębną wiedzą operacyjną w zakresie e-commerce, mediów cyfrowych, bankowości i sprzedaży. Bardzo duża wiedza ekspercka i doświadczenie zawodowe Joanny były bardzo użyteczne w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych przez fundusze z Grupy MCI.
Z poważaniem,
Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu