Jako członek organizacji SKN Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz koordynator projektu studenckiego 3 Day Startup Warsaw(3DS) miałem zaszczyt współpracować z Joanną Kuzdak dwukrotnie podczas obu dotychczasowych edycji wspomnianego projektu. 3DS to ekstremalny warsztat skierowany do studentów myślących o założeniu własnego startupu. Zrekrutowani uczestnicy, podzieleni na zespoły, mają trzy dni na zbudowanie fundamentów własnej firmy i zaprezentowanie efektów swojej pracy widowni oraz jury. Główną wartością tego projektu jest pomoc mentorów — wybitnych ludzi świata biznesu, praktyków chcących podzielić się szeroką wiedzą i doświadczeniami. Joanna Kuzdak dwukrotnie przyjęła zaproszenie do pełnienia funkcji mentorki.
Podczas 3DS miałem okazję obserwować, jak Joanna Kuzdak komunikuje się ze studentami zainteresowanymi prowadzeniem własnego biznesu. Jej niepowtarzalne umiejętności interpersonalne sprawiały, że bariera uczeń-mistrz natychmiast znikała i przy zachowanym szacunku do Jej pozycji i umiejętności, studenci otwierali się przed Nią, a obcowanie z Nią, oprócz ogromnej dawki przekazywanej wiedzy, sprawiało im czystą przyjemność.
Warto również podkreślić, że Joanna Kuzdak była najbardziej zaangażowaną osobą w całym gronie mentorów 3DS. Chodzi mi zarówno o zaangażowanie czasowe, jak i emocjonalne. Po całym projekcie Joanna utrzymała kontakt z wieloma uczestnikami, oferując im wsparciei mentorstwo — w pełni bezinteresownie. Ciężko spotkać w Polsce osobę równie pomocną i oddaną sprawie rozwoju polskiej młodej przedsiębiorczości.
Współpracę z Joanną Kuzdak polecam szczerze i bardzo chętnie. Połączenie ogromnej wiedzy branżowej, znakomitego doświadczenia i przede wszystkim pozytywnego podejścia do inicjatyw studenckich i młodej przedsiębiorczości czyni z Niej postać nietuzinkową w polskim biznesie. Jako student życzę sobie, aby uczyć się kiedyś od takiej osoby jak Joanna Kuzdak.

Wojciech Tymoszuk
@Koordynator 3 Day Startup Warsaw.pl