Joanna Kuzdak w semestrze zimowym 2016/2017 prowadziła zajęcia z obowiązkowego przedmiotu – „Planowanie i Zarządzanie Finansami” dla 3 grup studentów (70 osób) III roku Komunikacji Wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Zajęcia były prowadzone na podstawie autorskiego programu dydaktycznego opracowanego przez

Panią Joannę. W skład tego programu wchodziły następujące elementy:

  • Uproszczony Rachunek zysków i strat w branży medialnej.
  • Budżetowanie projektu / roku finansowego.

Biznesplan – co to jest, do czego służy i jakie są jego elementy składowe.

  • Zróżnicowane plany projektów (pesymistyczny, optymalny, optymistyczny).
  • Lean Start-up. Co to jest i czemu służy.
  • Lean Canvas — co to jest i czemu służy.
  • Design Thinking. Co to jest i do czego służy.
  • Źródła finansowania przedsiębiorstwa / start-upu.
  • Pomysł na start-up.
  • Pitching – przygotowanie do przeprowadzenia prezentacji inwestorskiej

Program miał za zadanie przygotowanie studentów do wykonywania analiz biznesowych i finansowych oraz badania wpływu potencjalnych decyzji biznesowych na wyniki finansowe projektu

lub przedsiębiorstwa. Zajęcia miały na celu wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia związane z kontrolą przebiegu procesów gospodarczych oraz umiejętnością badania stopnia realizacji planowanych efektów. Studenci mieli za zadanie stworzyć biznesplan dla projektu lub przedsiębiorstwa I start-upu.

Zajęcia prowadzone przez Panią Joannę spotkały się z bardzo dużą aprobatą ze strony studentów. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili zarówno zawartość merytoryczną zajęć, jak i sam sposób i energie prowadzenia zajęć. Największym atutem był fakt, iż pani Joanna jest praktykiem biznesu i dzieliła się swoim ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym ze studentami.

dr Paweł Urbaniak

@Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych