Uniwersytet Wrocławski

Joanna Kuzdak w semestrze zimowym 2016/2017 prowadziła zajęcia z obowiązkowego przedmiotu – „Planowanie i Zarządzanie Finansami” dla 3 grup studentów (70 osób) III roku Komunikacji Wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji...