Szkolenie Work-life balance

– jest jednym z najczęściej wymienianych przez młodych ludzi czynników decydujących o wyborze pracodawcy.

Szkolenie Work-life balance

Konsekwencje braku równowagi pomiędzy rożnymi rolami życiowymi każdego człowieka obfitują w dłuższej perspektywie czasu w takie zjawiska psychologiczne jak: gniew, stres, wypalenie zawodowe, depresja, itp.

Brak inwestycji organizacji lub nas samych w ten obszar naszego życia ma także swoje uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli w odpowiednim czasie nie pochylimy się nad tym tematem często spotkamy się w organizacjach z niezgranymi i nie efektywnym zespołami, nie produktywnymi pracownikami lub dużą fluktuacja kadry. Z punktu widzenia osób zarządzających firmami, które uwzględniają dalekosiężną perspektywę zadbania o zachowanie równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym swoich pracowników – taka inwestycja może przynieść wymierne korzyści dla organizacji. Dzięki zatroszczeniu się pracodawcy o ten obszar życia swoich pracowników firma zyska – lojalnych, szczęśliwych, efektywnych i sprawnych pracowników i managerów. Dzięki temu pracodawca zapewniając komfort pracy unika odchodzenia pracowników z jego firmy, a pracownikom oszczędza stresu wynikającego ze zmiany pracy.

Brak lub niewystarczająca inwestycja w ten obszar może zemścić się także w przyszłości kosztami, które poniesie firma zatrudniając: rekruterów, head hunterów, wypłacając odprawy, ponosząc koszty szkoleń nowych pracowników,…ect.

To nie będą tylko koszty finansowe bo kosztem będzie także czas i zaangażowanie innych pracowników . To oni będą mieli dodatkowe obowiązki i będą musieli zużyć swoją energię na doszkalanie wciąż nowej kadry, zamiast skupić się na swoich obowiązkach i na swoim „work – life balance”.

Zakres szkolenia

 • Zarzadzanie sobą w czasie
 • Co to jest „work – life balance” i co oznacza w praktyce
 • Planowanie, wyznaczanie i realizacja celów
 • Typy zachowań człowieka – proaktywny, reaktywny;
 • Akceptacja i przyjmowanie odpowiedzialności za rezultaty swojej pracy i swojego życia,
 • Umiejętność skupiania się na tu i teraz z jednoczesnym planowaniem przyszłości
 • techniki monitorowania  efektów projektów – change management
 • umiejętność zachowania równowagi w rożnych rolach życiowych
 • efektywna komunikacja interpersonalna / asertywna

Korzyści dla Pracodawcy / organizacji:

 • mierzalny wzrost indywidualnej produktywności, odpowiedzialności i zaangażowania;
 • lepsza praca zespołowa i komunikacja;
 • poprawione morale;
 • rosnące  zaangażowanie;
 • mniejszy negatywny stres organizacyjny;
 • mniejsze koszty poszukiwania i szkolenia nowych pracowników.

Korzyści dla pracownika / uczestnika szkolenia

 • większa równowaga w życiu codziennym;
 • lepsze zrozumienie tego, jaki jest mój indywidualny „work – life balance” i czego potrzebuje, aby żyć pełnią życia;
 • zwiększona produktywność;
 • poprawione relacje zarówno w pracy jak i poza nią;
 • dużo mniejszy o stres i lęki;
 • uświadomienie sobie jak Twoja praca wpływa na życie osobiste, a życie osobiste na pracę.